: : :

Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

» Läs lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Förarbeten till SFS 1977:265 :
prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201

Förarbeten till lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och ändringar i lagen

Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf ], rskr 1976/77:201
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1981:368
Rubrik: Lag (1981:368) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1980/81:117 om utbildning för uppdrag i u-land m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:UU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:271
Ändring, SFS 1981:1250
Rubrik: Lag (1981:1250) om ändring i lagen (1981:368) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1981:368
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU5 [ pdf ], rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1981:1251
Rubrik: Lag (1981:1251) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU5 [ pdf ], rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1984:277
Rubrik: Lag (1984:277) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1106
Rubrik: Lag (1986:1106) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:FöU2 [ pdf ], rskr 1986/87:58
Ändring, SFS 1988:1477
Rubrik: Lag (1988:1477) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1990:57
Rubrik: Lag (1990:57) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:159
Rubrik: Lag (1990:159) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:468
Rubrik: Lag (1991:468) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1051
Rubrik: Lag (1991:1051) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:181 om sjuklön, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1644
Rubrik: Lag (1991:1644) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:278
Rubrik: Lag (1992:278) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:106 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:1699
Rubrik: Lag (1992:1699) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU8, rskr 1992/93:142
Ändring, SFS 1993:358
Rubrik: Lag (1993:358) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 10, 11, 13, 16 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2073
Rubrik: Lag (1994:2073) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1481
Rubrik: Lag (1995:1481) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:568
Rubrik: Lag (1997:568) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1189
Rubrik: Lag (1997:1189) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 12 §; ny 13 a §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1190
Rubrik: Lag (1997:1190) om ändring i lagen (1997:568) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 § i 1977:265
Ändring, SFS 1998:613
Rubrik: Lag (1998:613) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:814
Rubrik: Lag (2000:814) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2002:229
Rubrik: Lag (2002:229) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 10, 16 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:279
Rubrik: Lag (2002:279) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 12, 13, 13 a §§
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:783
Rubrik: Lag (2003:783) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:808
Rubrik: Lag (2004:808) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 3, 15 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:895
Rubrik: Lag (2006:895) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:989
Rubrik: Lag (2009:989) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:466
Rubrik: Lag (2010:466) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1, 12, 13, 13 a §§
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:512
Rubrik: Lag (2010:512) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman