: : :

Högskoleförordning (1977:263)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Högskoleförordning (1977:263)

» Läs högskoleförordning (1977:263)

Ändringar i högskoleförordning (1977:263)

Högskoleförordning (1977:263)
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1977:559
Rubrik: Förordning (1977:559) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. bil. 3, 5, 8
Ändring, SFS 1977:590
Rubrik: Förordning (1977:590) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §, bil. 2
Ändring, SFS 1977:1054
Rubrik: Förordning (1977:1054) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §, 18 kap 11 §, 19 kap 9, 37, 40 §§, 21 kap 2 §, 25 kap 3, 14 §§, bil. 3, 4, 8, rubr. till 21 kap; ny 21 kap 1 a §
Ändring, SFS 1978:16
Rubrik: Förordning (1978:16) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. bil. 4
Ändring, SFS 1978:96
Rubrik: Förordning (1978:96) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 10, 53 §§, 14 kap 25 §, 19 kap 22, 24–27 §§
Ändring, SFS 1978:549
Rubrik: Förordning (1978:549) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 10 kap 2, 4, 5 §§, 15 kap 2 §, 18 kap 9 §, 19 kap 1 §, rubr. närmast efter 5 kap 45 §, bil. 1–9; nya 5 kap 48 a §, bil. 6 a
Ändring, SFS 1978:671
Rubrik: Förordning (1978:671) om ändring i förordningen (1978:549) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 13 p övergångsbest. till 1978:549
Ändring, SFS 1978:750
Rubrik: Förordning (1978:750) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 19 kap 9 §, bil. 3–6; ny 1 kap 12 §
Ändring, SFS 1979:53
Rubrik: Förordning (1979:53) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 19 kap 52 §; ändr. 14 kap 8, 24 §§, 19 kap 1, 3, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 41–43, 51, 53, 59 §§, 21 kap 1 a, 3 §§, 25 kap 1 §, bil. 10, rubr. närmast före 19 närmast före 51 §; nya 16 a kap,
Ändring, SFS 1979:393
Rubrik: Förordning (1979:393) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 7 kap 12, 15 §§
Ändring, SFS 1979:472
Rubrik: Förordning (1979:472) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; ändr. 3 kap 37 §, 5 kap 4, 7 §§, 10 kap 2 §, 14 kap 21 §, 18 kap 12 §, bil. 3–6, 6 a, 7, 9; nya 10 kap 8 a §, 13 a kap, 14 kap 23 a, 23 b §§, 18 kap 12 a §
Ändring, SFS 1979:857
Rubrik: Förordning (1979:857) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 5 kap 7 §; ändr. 5 kap 4, 16, 21, 34–36 §§, 8 kap 13, 18–22 §§, bil. 5, 6, 6 a, 7, 9; omtryck
Ändring, SFS 1980:49
Rubrik: Förordning (1980:49) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 18 kap 14 §, bil. 2–6, 7–9
Ändring, SFS 1980:433
Rubrik: Förordning (1980:433) om ändring i förordningen (1980:49) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 6, 8 p övergångsbest. till 1980:49; nya 4 a, 4 b,10 a p övergångsbest. till 1980:49
Ändring, SFS 1980:434
Rubrik: Förordning (1980:434) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 5 kap 48 a §; ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 13, 42 §§, 8 kap 8, 13, 39 §§, 13 kap 1 §, 18 kap 10, 12 §§, bil. 3–5, 6 a, 7, 9, rubr. närmast efter 5 kap 45 §; nya 5 kap 49 a §, 8 kap 7 a §, rubr. närmast före 5 kap 49 a §
Ändring, SFS 1980:600
Rubrik: Förordning (1980:600) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 3 kap 26, 28 §§, 5 kap 13, 33, 34, 39, 50, 58 §§, 8 kap 24 §, bil. 10, rubr. närmast före 5 kap 50 §; nya 3 kap 25 a §, 14 kap 15 a §, 19 kap 29 a §
Ändring, SFS 1981:517
Rubrik: Förordning (1981:517) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 33 §, bil. 3–5, 7–9
Ändring, SFS 1981:1080
Rubrik: Förordning (1981:1080) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 6, 27–29, 33–36, 39, 47 §§; nya 5 kap 39 a, 39 b §§
Ändring, SFS 1982:169
Rubrik: Förordning (1982:169) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 19 kap 16, 51, 53 §§, rubr. närmast före 51 §; nya 16 a kap, 18 kap 19 §
Ändring, SFS 1982:616
Rubrik: Förordnin (1982:616) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 24 kap; nuvarande 23 kap betecknas 24 kap; ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 6 §, 3 kap 7, 15 §§, 5 kap 2, 6, 13, 29, 39, 42, 53–57 §§, 19 kap 20 §, 22 kap 2 §, nya 24 kap 1–27 §§, 25 kap 2, 6–10, 15 §§, bil. 3–9, rubr. till nya 24 kap; nya 23 kap, 5 kap 50 a §, 22 kap 2 a §, rubr. närmast före 5 kap 50 a §
Ändring, SFS 1982:740
Rubrik: Förordning (1982:740) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 16, 55 §§; ny 19 kap 14 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:106 om forskning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU37 [ pdf ], rskr 1981/82:397
Ändring, SFS 1982:974
Rubrik: Förordning (1982:974) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §, 10 kap 8 §, 18 kap 11, 12 §§, 25 kap 9 §, bil. 3, 5, 7, 9; nya 25 kap 7 a, 9 a §§
Ändring, SFS 1982:1261
Rubrik: Förordning (1982:1261) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 21, 32 §§, 8 kap 15 §, 10 kap 11 §, 20 kap 1–3 §§; nya 20 kap 4–7 §§
Ändring, SFS 1983:98
Rubrik: Förordning (1983:98) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 18 kap 2, 3 §§, 23 kap 4, 5 §§, bil. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 9
Ikraft: 1983‑03‑29 överg.best.
Ändring, SFS 1983:290
Rubrik: Förordning (1983:290) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 15 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:603
Rubrik: Förordning (1983:603) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §, 19 kap 22 §, bil. 4
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:604
Rubrik: Förordning (1983:604) om ändring i förordningen (1983:98) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. bil. 3, 5, 6, 7, 9
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:746
Rubrik: Förordning (1983:746) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 8, 15 §§
Ikraft: 1983‑09‑20 överg.best.
Ändring, SFS 1983:908
Rubrik: Förordning (1983:908) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 41 §, 19 kap 16, 45, 51, 53 §§, 23 kap 6 §, rubr. närmast före 19 kap 51 §, bil. 8; ny 19 kap 44 a §
Ikraft: 1983‑12‑27
Ändring, SFS 1984:100
Rubrik: Förordning (1984:100) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 12 kap 22–26 §§, 14 kap 18 §, 15 kap 16 §, 16 kap 14 §, rubr. närmast före 10 kap 9 §, 12 kap 24 §, 13 kap 9 §, 13 a kap 9 §, 14 kap 30 §; ändr. 8 kap 6, 7, 10, 38 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 2, 4–6, 8, 11 §§, 11 kap 5, 6, 9, 10 §§, 12 kap 1, 6, 8, 13–21 §§, 13 kap 4–9 §§, 13 a kap 5–11 §§, 14 kap 1–7, 9, 15, 17, 19, 20, 25–32 §§, 15 kap 2, 8, 11, 12, 15, 21, 24, 25 §§, 16 kap 6–13 §§, 16 a kap 6 §, 17 kap 4–7 §§, 18 kap 5, 12, 12 a, 13 §§, 19 kap 31, 34 §§, 21 kap 1 a §, bil. 10; nytt 14 a kap, nya 10 kap 8 b, 10 b §§, 13 kap 10 §, 14 kap 3 a, 6 a §§, 15 kap 20 a, 21 a §§, 18 kap 12 b §, 19 kap 40 a §, rubr. närmast före 10 kap 8 b §, 12 kap 18 §, 13 kap 8 §, 13 a kap 8 §, 14 kap 29 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:565
Rubrik: Förordning (1984:565) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 19 kap 26 §, bil. 3–6, 7–9
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:705
Rubrik: Förordning (1984:705) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 8 kap. 37 §
Ikraft: 1984‑08‑07
Ändring, SFS 1984:764
Rubrik: Förordning (1984:764) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §, 8 kap. 37 §
Ikraft: 1984‑10‑23
Ändring, SFS 1984:930
Rubrik: Förordning (1984:930) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 10 kap 10 b, 11, 12 §§, 11 kap 5 §, 14 kap 13, 23 §§, 18 kap 12, 12 b §§, bil. 3, 6 a, 9; nya 14 kap 16 a, 16 b §§, 14 a kap 2 b §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:238
Rubrik: Förordning (1985:238) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 3 kap 21 §
Ikraft: 1985‑05‑22
Ändring, SFS 1985:601
Rubrik: Förordning (1985:601) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 24 kap 8–10 §§; ändr. 3 kap 21 §, 5 kap 25 §, 7 kap 9 §, 22 kap 26 §, 25 kap 6 §, bil. 2–5, 6 a, 7, 9
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:683
Rubrik: Förordning (1985:683) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 17, 26, 35, 41 §§
Ikraft: 1985‑07‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1985:702
Rubrik: Förordning 1985:702) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 18 kap 17, 18 §§, 13 p övergångsbest. till 1978:549, övergångsbest. till 1983:746; ändr. 15 kap 8, 22 §§, 18 kap 12 a, 13–15 §§, 19 kap, 21 kap 1 a §, 25 kap 8 §; ny 25 kap 8 a §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:724
Rubrik: Förordning (1985:724) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1985‑09‑24
Ändring, SFS 1986:63
Rubrik: Förordning (1986:63) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §; ny 21 kap 2 a §
Ikraft: 1986‑03‑04
Ändring, SFS 1986:460
Rubrik: Förordning (1986:460) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 3 kap 36, 37, 39 §§, 5 kap 10, 42, 43 §§, 10 kap 5 §, 20 kap 1–3, 6, 7 §§, 21 kap 1 §, 25 kap 1, 15 §§, rubr. närmast före 5 kap 42 §, rubr. till 20 kap, bil. 1–5, 6 a, 7, 9; nya 5 kap 45 a §, 18 kap 9 a, 9 b §§, 20 kap 8, 9 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:461
Rubrik: Förordning (1986:461) om ändring i förordningen (1985:702) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 25 kap 8 a §, ändr. 19 kap 20, 43, 47, 59, 61, 62, 81 §§, 25 kap 8 §, p 2, 14 övergångsbest. till 1985:702; nya 19 kap 20 a, 46 a, 59 a §§, rubr, närmast före 19 kap 20 a §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:760
Rubrik: Förordning (1986:760) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 19 kap 12 §; ändr. 19 kap 16 §, 25 kap 2, 12 §§; ny 19 kap 38 a §
Ikraft: 1986‑12‑01
Ändring, SFS 1986:999
Rubrik: Förordning (1986:999) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 10 kap 14 §, 22 kap 29 §; ändr. 10 kap 9 §, 12 kap 20 §, 13 kap 9 §, 13 a kap 10 §, 14 kap 14, 24, 31 §§, 14 a kap 16 §, 15 kap 21 §, 19 kap 62, 64 §§, 22 kap 28 §, bil. 3, 6 a, 9; ny 62 a §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:38
Rubrik: Förordning (1987:38) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 25 kap 1 §
Ikraft: 1987‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:498
Rubrik: Förordning (1987:498) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 25 kap 3 §; ändr. 10 kap5 §, 13 kap 5 §, 18 kap 5, 13 §§, 25 kap 2, 4, 5, 7, 7 a, 9–11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 25 kap 1 §, bil. 3, 4, 5, 7, 9; nya 16 kap 12 a §, 21 kap 2 b §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil.10), UbU 1985/86;22, 1985/86:25, rskr 1985/86:297, 1985/86:300, prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10), bet. 1986/87:UbU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ]–18, rskr 1986/87:156, 1986/87:157, 1986/87:216
Ändring, SFS 1987:710
Rubrik: Förordning (1987:710) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 24 kap 22–26 §§; ändr. 24 kap 11, 12, 19–21, 27 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:48
Rubrik: Förordning (1988:48) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. bil. 3, 5, 7–9
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:122 om lärarutbildning för grundskolan m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:UbU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:366
Ändring, SFS 1988:74
Rubrik: Förordning (1988:74) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1986:460
Ikraft: 1988‑03‑15
Ändring, SFS 1988:338
Rubrik: Förordning (1988:338) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ny 5 p övergångsbest. till 1986:460
Ikraft: 1988‑06‑15
Ändring, SFS 1988:811
Rubrik: Förordning (1988:811) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 1988:48, 1 kap 6 §, 3 kap 17–19 §§, 4 kap 7, 8 §§, 5 kap 2–6 §§, 26, 30, 39–41, 45 a §§, 6 kap 4, 6, 7 §§, 8 kap 24, 34 §§, 9 kap 1 §, 14 kap 11, 25 §§, 15 kap 18 §, 16 kap 2, 9, 12 §§, 16 a kap 6, 7 §§, 18 kap 1 §, 22 kap 30 §; ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 2, 6, 9 §§, 3 kap 9, 13–16, 22 §§, 4 kap 1–6 §§, 5 kap 1, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 23–25, 27–29, 38, 42, 43, 46, 48–50 a, 52, 55 §§, 6 kap 2–3 a, 5 §§, 7 kap 1, 3, 6, 9, 12, 14, 15 §§, 8 kap 4, 7, 9, 11, 23, 31 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 2, 4–6, 8, 8 b, 11, 12, 17 §§, 11 kap 5, 6, 10, 11 §§, 12 kap 2–8, 13–16, 19 §§, 13 kap 8 §, 13 a kap 8 §, 14 kap 1–3, 5, 6, 8, 14, 14 a, 17, 19–22, 23 a, 24, 26, 27, 30, 32 §§, 14 a kap 2, 3, 5, 8–12, 15 §§, 15 kap 3, 5, 8, 10, 11, 15. 21 a, 23 §§, 16 kap 1, 4, 5, 8, 11 §§, 16 a kap 1–6 §§, 18 kap 3, 9, 10–12 a, 19 §§, 19 kap 1, 2, 6, 20 a, 25, 41, 55, 59 §§, 21 kap 1 §, 22 kap 2–10, 12–15 § §, 24 kap 3, 4 §§, 25 kap 1, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap, 6 kap, 11 kap, 16 a kap, 17 kap, rubr. närmast före 3 kap 13 §, 5 kap 13, 42, 46, 49 a-50 a §§, 6 kap 1, 3, 5 §§, 14 kap 1, 17 §§, 25 kap 16 §, bil. 1, 3, 5, 6 a, 7, 9, 10; nya 25 kap 18 §, rubr. närmast före 16 a kap 1–3 §§, 25 kap 1, 18 §§, bil. 10 a
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:937
Rubrik: Förordning (1988:937) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. bil. 8
Ikraft: 1988‑08‑15
Ändring, SFS 1988:1060
Rubrik: Förordning (1988:1060) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 6 kap 5 §, 10 kap 8 a §, 16 kap 10 §, 18 kap 9 a, 15, 16 §§, 19 kap 46 a §, rubr. närmast före 3 kap 17 §, 4 kap 1, 6 §§, 6 kap 4–7 §§; ändr. 3 kap 13–16, 21, 28, 29, 35, 36 §§, 5 kap 14, 22, 24, 53–56 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 1, 4, 10, 11 §§, 8 kap 5, 8, 15–17, 25, 26, 30, 37 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 2, 6, 8, 8 b, 11, 12, 15 §§, 11 kap 9 §, 12 kap 6, 8 §§, 13 kap 5 §, 14 kap 20 §, 14 a kap 6, 7 §§, 15 kap 8, 11, 12, 20, 22, 23, 25 §§, 16 kap 5, 12 a §§, 16 a kap 5 §, 17 kap 3, 5 §§, 18 kap 5, 8, 9 b, 10, 11, 13, 14 §§, 19 kap 6, 19–20 a, 35, 37–38 a, 40, 43, 47, 48, 52–54, 56–58, 59 a, 67, 68, 77, 78, 80, 81 §§, 20 kap 7 §, 21 kap 1 a, 2, 2 b, 3 §§, 25 kap 1, 9 §§, rubr. närmast före 19 kap 67, 77, 80 §§, bil. 8, 10; nya 5 kap 40 §, 8 kap 34 §, bil. 11; omtryck
Ikraft: 1988‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:73
Rubrik: Förordning (1989:73) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:109 om urval m.m. till högskoleutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:UbU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:330
Ändring, SFS 1989:597
Rubrik: Förordning (1989:597) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 49 a, 50 §§ i 1988:1060; begr. giltighet
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:646
Rubrik: Förordning (1989:646) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 10 kap 8 b, 16, 17 §§, 12 kap 20 §, 14 kap 1, 31 §§, 14 a kap 16 §, 15 kap 21 §, 19 kap 20, 25, 47, 80, 81 §§, bil. 1, 3–5, 7, 9, 10, 10 a; nya 10 kap 18–20 §§, rubr. närmast före 10 kap 17 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10), bet. 1988/89:UbU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:UbU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:UbU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:UbU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:195, 1988/89:196, 1988/89:198, 1988/89:281
Ändring, SFS 1990:85
Rubrik: Förordning (1990:85) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 19 kap 38 a §; ändr. 19 kap 38 §, 25 kap 1 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Ändring, SFS 1990:106
Rubrik: Förordning (1990:106) om ändring i förordningen (1989:73) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 18, 22 §§ i 1989:73
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1990:745
Rubrik: Förordning (1990:745) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 13 a kap, 19 kap 63, 65, 76, 78 §§, 22 kap 2 a §, 24 kap, rubr. närmast före 19 kap 77 §; nuvarande 19 kap 62 a § betecknas 19 kap 63 §; ändr. 2 kap 9–11 §§, 4 kap 4 §, 9 kap 2 §, 10 kap 8 b §, 14 kap 13, 24 §§, 15 kap 23 §, 18 kap 14 §, 19 kap 1, 8, 27, 32, 37, 42, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 59 a §§, den nya 63 §, 67–72, 74, 75, 77, 81 §§, 20 kap 1–3, 6, 7 §§, 23 kap 1 §, rubr. närmast före 19 kap 67 §, 20 kap, bil. 1, 3–5, 7, 9, 10 a, 11; nya 9 kap 3 §, 19 kap 20 b, 42 a, 59 b, 74 a §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10), bet. 1989/90:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ] bet. 1989/90:UbU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:UbU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1989/90:23, rskr 1989/90:194, 1989/90:198, 1989/90:228, 1989/90:229, 1989/90:232, prop. 1989/90:90 om forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (avsnitt 17), bet. 1989/90:UbU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:328
Ändring, SFS 1990:957
Rubrik: Förordning (1990:957) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 14 a kap 5 §; ny 6 p övergångsbest. till 1990:745
Ikraft: 1990‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1186
Rubrik: Förordning (1990:1186) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 20 kap 8, 9 §§; ändr. 20 kap 1–3, 6, 7 §§, 25 kap 15 §, rubr. till 20 kap, 15 p övergångsbest. till 1985:702, 4 p övergångsbest. till 1990:745, bil. 10 a
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1082
Rubrik: Förordning (1991:1082) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 16 a kap, 18 kap 19 §, 25 kap 6, 7 a, 9 a §§, bil. 6, 6 a, 8; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 7 §, 5 kap 6, 7, 18, 20, 21, 23 §§, 18 kap 12 §, 20 kap 2, 3 §§, 25 kap 2, 7, 14 §§, bil. 3, 5, 7, 10 a
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:18 om ansvaret för skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 10 p.D 7), 1990/91:UbU4, 1990/91:UbU12, rskr 1990/91:76, 1990/91:355
Ändring, SFS 1991:1284
Rubrik: Förordning (1991:1284) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 1 kap 5 §, 19 kap 50 §; ändr. 1 kap 8 §, 5 kap 37 §, 10 kap 2 §, 16 kap 12 a §, 19 kap 49 §, 22 kap 2 §
Ikraft: 1991‑10‑01
Ändring, SFS 1991:1611
Rubrik: Förordning (1991:1611) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 22 kap 1 §; ändr. 1 kap 3, 10, 11 §§, 22 kap 6, 10 §§, 23 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:405
Rubrik: Förordning (1992:405) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: ändr. 5 kap 23 §
Ikraft: 1992‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.D), 1991/92:UbU13, rskr 1991/92:241
Ändring, SFS 1992:716
Rubrik: Förordning (1992:716) om ändring i högskoleförordningen (1977:263)
Omfattning: upph. 5 kap 37 §, 19 kap 36 §, 25 kap 8, 15, 16 §§, 5 p övergångsbest. till 1986:460; ändr. 3 kap 7, 14, 15, 21 §§, 5 kap 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 36 §§, 6 kap 3 a §, 7 kap 3, 8, 15 §§, 8 kap 8, 20, 22, 30 §§, 10 kap 2 §, 19 kap 20 a, 37, 47, 51, 55 §§, 21 kap 2 §, 22 kap 2 §, 23 kap 4, 6, 8 §§, 25 kap 2, 7, 9, 10, 18 §§, bil. 1, 3, 4, 10 a, rubr. till bil. 9, 11, 2, 9 p övergångsbest. till 1978:549, 2, 8 p övergångsbest. till 1980:49; ny 14 kap 11 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:75 om lärarutbildning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.D 9, 10), 1991/92:UbU20, 1991/92:UbU14, rskr 1991/92:282, 1991/92:242
Ändring, SFS 1993:100
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman