: : :

Förordningen (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

» Läs förordningen (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förarbeten till SFS 1976:929 :
Jfr prop. 1973:117 angående avtal med Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:194, prop. 1975/76:74 om godkännande av avtal rörande ändring i avtalet den 18 december 1972 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:16, rskr 1975/76:53

Ändringar i förordningen (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring, SFS 1987:1090
Rubrik: Förordning (1987:1090) om ändring i förordningen (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 1988‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman