: : :

Lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

» Läs lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse

Förarbeten till SFS 1976:891 :
prop. 1976/77:19 om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:27

Förarbeten till lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse och ändringar i lagen

Lag (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:19 om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU12 [ pdf ], rskr 1976/77:27
Upphävd: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 1981:1108
Rubrik: Lag (1981:1108) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1983:169
Rubrik: Lag (1983:169) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
Omfattning: ny 2 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1989:129
Rubrik: Lag (1989:129) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.2 p.9), bet. 1988/89:AU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:126
Ändring, SFS 1997:231
Rubrik: Lag (1997:231) om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 2002:39
Rubrik: Lag (2002:39) om upphävande av lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman