: : :

Lagen (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

» Läs lagen (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

Förarbeten till SFS 1976:841 :
prop. 1975/76:149 med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19

Förarbeten till lagen (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd och ändringar i lagen

Lag (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1975/76:149 med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Upphävd: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1981:1356
Rubrik: Lag (1981:1356) om ändring i lagen (1976:841) om betalnings- föreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:64 om styrmedel för introduktion av naturgas [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:CU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:81
Ändring, SFS 1991:852
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman