: : :

Förordningen (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet

» Läs förordningen (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet

Ändringar i förordningen (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet

Förordning (1976:703) om överförande av uppgifter från universitetskanslersämbetet till universitets- och högskoleämbetet
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:718
Rubrik: Förordning (1992:718) om upphävande av förordningen (1976:703) om överförande av upp- gifter från Universitetskanslers- ämbetet till Universitets- och högskoleämbetet
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman