: : :

Lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

» Läs lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Förarbeten till SFS 1976:666 :
prop. 1975/76:164 med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1975/76:29, rskr 1975/76:359

Förarbeten till lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. och ändringar i lagen

Lag (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Departement: Bostadsdepartementet
Upphävd: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1976:890
Rubrik: Lag (1976:890) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 12 §
Förarbeten: CU 1976/77:3, rskr 1976/77:20
Ändring, SFS 1979:903
Rubrik: Lag (1979:903) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:111 bil. 12, bet. 1979/80:CU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:7
Ändring, SFS 1981:865
Rubrik: Lag (1981:865) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Omfattning: ändr. 8, 13, 14 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:196
Rubrik: Lag (1982:196) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.
Omfattning: ändr. 28 §
Ändring, SFS 1983:519
Rubrik: Lag (1983:519) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:167 om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:359
Ändring, SFS 1985:208
Rubrik: Lag (1985:208) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Omfattning: ändr. 17, 19, 20 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1985:1044
Rubrik: Lag (1985:1044) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1987:10
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman