: : :

Lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

» Läs lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten till SFS 1976:633 :
prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362

Förarbeten till lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och ändringar i lagen

Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
Ändring, SFS 1977:714
Rubrik: Lag (1977:714) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1978:238
Rubrik: Lag (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ändring, SFS 1978:584
Rubrik: Förordning (1978:584) om ikraftträdande av lagen (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1978:238
Ändring, SFS 1980:153
Rubrik: Lag (1980:153) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1980:887
Rubrik: Lag (1980:887) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:1254
Rubrik: Lag (1982:1254) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 8 §§; omtryck
Ändring, SFS 1984:211
Rubrik: Lag (1984:211) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:17
Rubrik: Lag (1985:17) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 1985‑04‑01
Ändring, SFS 1985:124
Rubrik: Lag (1985:124) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1985:893
Rubrik: Lag (1985:893) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1989:935
Rubrik: Lag (1989:935) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 5, 6, 9, 10, 14 §§; omtryck
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1992:347
Rubrik: Lag (1992:347) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:1607
Rubrik: Lag (1993:1607) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1624
Rubrik: Lag (1993:1624) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑04‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1994:1692
Rubrik: Lag (1994:1692) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1999:938
Rubrik: Lag (1999:938) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:421
Rubrik: Lag (2000:421) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2003:244
Rubrik: Lag (2003:244) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 6, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:517
Rubrik: Lag (2005:517) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2009:420
Rubrik: Lag (2009:420) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:1425
Rubrik: Lag (2010:1425) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2016:500
Rubrik: Lag (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ändr. 2, 4 §§; ny 5 §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:99
Rubrik: Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 4, 5 §§ i 2016:500
Ikraft: 2018‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman