: : :

Lagen (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan

» Läs lagen (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan

Förarbeten till SFS 1976:610 :
prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404

Förarbeten till lagen (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan och ändringar i lagen

Lag (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan
Departement: Civildepartementet RÄ
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Upphävd: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:301
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman