: : :

Lagen (1976:600) om offentlig anställning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:600) om offentlig anställning

» Läs lagen (1976:600) om offentlig anställning

Förarbeten till SFS 1976:600 :
prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404

Förarbeten till lagen (1976:600) om offentlig anställning och ändringar i lagen

Lag (1976:600) om offentlig anställning
Departement: Finansdepartementet PP
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Upphävd: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1977:533
Rubrik: Lag (1977:533) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §, 17 kap 2 §
Ändring, SFS 1977:1047
Rubrik: Lag (1977:1047) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 11 kap 4 §, 14 kap 7 §, 15 kap 1 §, 16 kap 2 §, rubr. till 16 kap; nya 14 kap 11 §, 15 kap 8 §, 16 kap 5, 6 §§; omtryck
Ändring, SFS 1979:214
Rubrik: Lag (1979:214) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: upph. 14 kap 11 §; ändr. 15 kap 8 §; ny 16 kap 7 §
Ändring, SFS 1979:384
Rubrik: Lag (1979:384) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1978/79:73 om åtgärder för arbetshandikappade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:AU20 [ pdf ], rskr 1978/79:186
Ändring, SFS 1980:18
Rubrik: Lag (1980:18) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1979/80:16, rskr 1979/80:130
Ändring, SFS 1981:372
Rubrik: Lag (1981:372) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:136 om skogsvårdsstyrelsernas organisation, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:295
Ändring, SFS 1982:100
Rubrik: Lag (1982:100) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: nuvarande 2 kap 4 § betecknas 2 kap 5 §, nuvarande 7 kap 9, 10 §§ betecknas 7 kap 10, 11 §§; ändr. 1 kap 1, 6 §§, nya 2 kap 5 §, 4 kap 7 §, 7 kap 2 §, nya 11 §, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 1–3 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 7 §, 15 kap 1, 8 §§, 16 kap 1, 5, 7 §§, rubr. till 9 kap; nya 2 kap 4, 6 §§, 7 kap 9 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1981/82:90 om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1983:340
Rubrik: Lag (1983:340) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1983:1074
Rubrik: Lag (1983:1074) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1985:275
Rubrik: Lag (1985:275) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:AU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:100
Ändring, SFS 1985:336
Rubrik: Lag (1985:336) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:417
Rubrik: Lag (1985:417) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:178 om domstolarna och eko-brotten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:360
Ändring, SFS 1986:50
Rubrik: Lag (1986:50) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §, 14 kap 6, 8 §§, 16 kap 7 §, rubr. till 14 kap
Ikraft: 1986‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:430
Rubrik: Lag (1986:430) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:116 om meritvärdering i statlig tjänst m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:AU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:254
Ändring, SFS 1986:647
Rubrik: Lag (1986:647) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §, 10 kap 4 §
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1131
Rubrik: Lag (1986:1131) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 14 kap 10 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:521
Rubrik: Lag (1987:521) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: nuvarande 7 kap 9–11 §§ betecknas 7 kap 11–13 §§; ändr. 15 kap 1, 2 §§, 16 kap 2 §, 17 kap 1, 3 §§; nya 7 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:99 om ledning av den statliga förvaltningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:226
Ändring, SFS 1987:1000
Rubrik: Lag (1987:1000) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 14 kap 11 §, 16 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:197
Rubrik: Lag (1988:197) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1284
Rubrik: Lag (1988:1284) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:429
Rubrik: Lag (1989:429) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:444
Rubrik: Lag (1989:444) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr 7 kap 8 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:665
Rubrik: Lag (1989:665) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1989‑09‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:1343
Rubrik: Lag (1990:1343) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ny 6 kap 3 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:600
Rubrik: Lag (1991:600) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, 11 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:113 om en ny jämställdhetslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Ändring, SFS 1991:1961
Rubrik: Lag (1991:1961) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:325
Rubrik: Lag (1992:325) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:346
Rubrik: Lag (1992:346) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:1410
Rubrik: Lag (1992:1410) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:1497
Rubrik: Lag (1993:1497) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 8 kap 3 §, 16 kap 7 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Ändring, SFS 1994:260
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman