: : :

Förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

» Läs förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

Förarbeten till SFS 1976:536 :
Jfr prop. 1975/76:128 om utbildningsbidrag för doktorander m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], UbU 1975/76:28, rskr 1975/76:380

Ändringar i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

Förordning (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:128 om utbildningsbidrag för doktorander m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], UbU 1975/76:28, rskr 1975/76:380
Upphävd: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:71
Rubrik: Förordning (1977:71) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1977:488
Rubrik: Förordning (1977:488) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 19–24 §§
Ändring, SFS 1977:1058
Rubrik: Förordning (1977:1058) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1978:416
Rubrik: Förordning (1978:416) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4, 22 §§; ny 22 a §
Ändring, SFS 1979:473
Rubrik: Förordning (1979:473) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 3, 4, 8, 11–14, 17, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ändring, SFS 1982:607
Rubrik: Förordning (1982:607) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §; ny 6 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:106 om forskning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU37 [ pdf ], rskr 1981/82:397
Ändring, SFS 1982:1264
Rubrik: Förordning (1982:1264) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: nya 3 a, 8 a §§
Ändring, SFS 1983:172
Rubrik: Förordning (1983:172) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:173
Rubrik: Förordning (1983:173) om ändring i förordningen (1982:1264) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:513
Rubrik: Förordning (1983:513) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:39
Rubrik: Förordning (1984:39) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 8 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1984‑03‑06
Ändring, SFS 1984:566
Rubrik: Förordning (1984:566) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 4 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:929
Rubrik: Förordning (1984:929) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph. 12, 17 §§; ändr. 11 §
Ikraft: 1984‑12‑31
Ändring, SFS 1985:311
Rubrik: Förordning (1985:311) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:696
Rubrik: Förordning (1985:696) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 3 a, 22 §§
Ikraft: 1985‑08‑13
Ändring, SFS 1986:526
Rubrik: Förordning (1986:526) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:496
Rubrik: Förordning (1987:496) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph. 2–4 p övergångsbest.; ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:511
Rubrik: Förordning (1988:511) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:231
Rubrik: Förordning (1989:231) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4 §; ny 21 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:744
Rubrik: Förordning (1990:744) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4, 9 §§; ny 17 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:90 om forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (avsnitt 17 s.181), bet. 1989/90:UbU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:328
Ändring, SFS 1991:1088
Rubrik: Förordning (1991:1088) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4, 22 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:717
Rubrik: Förordning (1992:717) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 4, 5, 22, 24 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:863
Rubrik: Förordning (1993:863) om upphävande av förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1995:937
Rubrik: Förordning (1995:937) om ändring i förordningen (1993:863) om upphävande av förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander
Omfattning: ändr. 1993:863
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman