: : :

Förordningen (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten

» Läs förordningen (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten

Förarbeten till SFS 1976:486 :
Jfr prop. 1975/76:150 Med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m.m. (kompletteringsproposition) [ pdf|Ikon för riksdagen ], JoU 1975/76:45, rskr 1975/76:382

Ändringar i förordningen (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten

Förordning (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1250
Rubrik: Förordning (1988:1250) om upphävande av för- ordningen (1976:486) om stöd åt trav- och galopp- sporten
Omfattning: upph.
Ikraft: 1989‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman