: : :

Förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

» Läs förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Ändringar i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:374
Rubrik: Förordning (1980:374) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1984:562
Rubrik: Förordning (1984:562) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984‑07‑05
Ändring, SFS 1987:987
Rubrik: Förordning (1987:987) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1992:436
Rubrik: Förordning (1992:436) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Omfattning: ändr. 8 §; ny 11 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:96 om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:BoU17, 1991/92:246
Ändring, SFS 1995:444
Rubrik: Förordning (1995:444) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Omfattning: upph. 3, 6, 9 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1187
Rubrik: Förordning (1995:1187) om upphävande av förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman