: : :

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

» Läs trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Ändringar i trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1980:43
Rubrik: Förordning (1980:43) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1983:310
Rubrik: Förordning (1983:310) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:595
Rubrik: Förordning (1983:595) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1986:295
Rubrik: Förordning (1986:295) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1986‑06‑01
Ändring, SFS 1991:368
Rubrik: Förordning (1991:368) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 10 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1991:2
Ändring, SFS 1992:1471
Rubrik: Förordning (1992:1471) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:782
Rubrik: Förordning (1993:782) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1437
Rubrik: Förordning (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 1, 2, 6, 7, 8, 16, 17 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 388L0357 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1437
Ändring, SFS 1994:133
Rubrik: Förordning (1994:133) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1994‑05‑01
Ändring, SFS 1995:791
Rubrik: Förordning (1995:791) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: upph. 1 §; ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: EGTL228/92 s1
CELEX-nr: 392L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:407
Rubrik: Förordning (1996:407) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:849
Rubrik: Förordning (1997:849) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:1260
Rubrik: Förordning (1998:1260) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:488
Rubrik: Förordning (1999:488) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2001:35
Rubrik: Förordning (2001:35) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:91
Rubrik: Förordning (2001:91) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001‑04‑15
Ändring, SFS 2001:670
Rubrik: Förordning (2001:670) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:348
Rubrik: Förordning (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: nuvarande 16, 17 §§ betecknas 20, 21 §§, rubr. närmast före 16 § sätts närmast före nya 20 §; ändr. 12 §; nya 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före nya 16 §
Ikraft: 2003‑01‑20 överg.best.
Förarbeten: EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:2
Rubrik: Förordning (2003:2) om ikraftträdande av 18 § förordningen (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:348 såvitt avser 18 §
Ikraft: 2003‑01‑20
Ändring, SFS 2004:196
Rubrik: Förordning (2004:196) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004‑04‑30
Ändring, SFS 2004:1007
Rubrik: Förordning (2004:1007) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:338
Rubrik: Förordning (2007:338) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 6, 7 §§; nya 15 a, 15 b §§; rubr. närmast före 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Förarbeten: EGTL149/2005 s14
CELEX-nr: 32005l0014
Ändring, SFS 2007:472
Rubrik: Förordning (2007:472) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:706
Rubrik: Förordning (2007:706) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007‑10‑01
Ändring, SFS 2008:1206
Rubrik: Förordning (2008:1206) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2016:673
Rubrik: Förordning (2016:673) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman