: : :

Lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

» Läs lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Förarbeten till SFS 1976:351 :
prop. 1975/76:166 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1975/76:68, rskr 1975/76:402

Förarbeten till lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar och ändringar i lagen

Lag (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Upphävd: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1980:236
Rubrik: Lag (1980:236) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 22 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:1111
Rubrik: Lag (1980:1111) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de an- ställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1987:626
Rubrik: Lag (1987:626) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de an- ställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 8, 9, 15, 23 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:7 om ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] mom.7, 1986/87:12, bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1245
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman