: : :

Lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

» Läs lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Förarbeten till SFS 1976:338 :
prop. 1975/76:181 om ändring i vägtrafikbeskattningen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346

Förarbeten till lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket och ändringar i lagen

Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:181 om ändring i vägtrafikbeskattningen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Upphävd: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1978:119
Rubrik: Lag (1978:119) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 2
Förarbeten: prop. 1977/78:94 om höjning av bensinskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:39, rskr 1977/78:192
Ändring, SFS 1979:281
Rubrik: Lag (1979:281) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 2
Ändring, SFS 1979:1079
Rubrik: Lag (1979:1079) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 2
Förarbeten: prop. 1979/80:30 om höjning av skatten på energi, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:15, rskr 1979/80:71
Ändring, SFS 1980:680
Rubrik: Lag (1980:680) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 2
Ändring, SFS 1984:257
Rubrik: Lag (1984:257) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. 1, 2, 4–8 §§, bil. 1, 2; nya 6 a, 7 a, 8 a, 8 b §§; omtryck
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:178 om ändringar i vägtrafikbeskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:312
Ändring, SFS 1984:873
Rubrik: Lag (1984:873) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 1985‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1987:214
Rubrik: Lag (1987:214) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:82 om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:35, rskr 1986/87:194
Ändring, SFS 1987:1239
Rubrik: Lag (1987:1239) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:109
Rubrik: Lag (1988:109) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] Bilaga 2, SkU 1987/88:21, rskr 1987/88:131
Ändring, SFS 1988:328
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman