: : :

Lagen (1976:296) om kriskoppling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:296) om kriskoppling

» Läs lagen (1976:296) om kriskoppling

Förarbeten till SFS 1976:296 :
prop. 1975/76:152 med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:35, rskr 1975/76:298

Förarbeten till lagen (1976:296) om kriskoppling m.m. och ändringar i lagen

Lag (1976:296) om kriskoppling
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:152 med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:35, rskr 1975/76:298
Upphävd: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1979:125
Rubrik: Lag (1979:125) om ändring i lagen (1976:296) om kriskoppling m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:79 om ändring i lagen (1976:296) om kriskoppling m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:20, rskr 1978/79:192
Ändring, SFS 1987:10
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman