: : :

Lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

» Läs lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

Förarbeten till SFS 1976:295 :
prop. 1975/76:152 med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:35, rskr 1975/76:298

Förarbeten till lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap och ändringar i lagen

Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1975/76:152 med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:35, rskr 1975/76:298
Ändring, SFS 1980:234
Rubrik: Lag (1980:234) om ändring i lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
Omfattning: upph. 7 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman