: : :

Lagen (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader

» Läs lagen (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader

Förarbeten till SFS 1976:276 :
prop. 1975/76:199 om ändring av värnpliktslagen (1941:967), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:36, rskr 1975/76:279

Förarbeten till lagen (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader och ändringar i lagen

Lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:199 om ändring av värnpliktslagen (1941:967), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1975/76:36, rskr 1975/76:279
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1720
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman