: : :

Förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

» Läs förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

Förarbeten till SFS 1976:263 :
Jfr prop. 1975/76:145, CU 1975/76:25, rskr 1975/76:308

Ändringar i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

Förordning (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:145 om ändrade regler för bostadstillägg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1975/76:25, rskr 1975/76:308
Upphävd: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1977:390
Rubrik: Förordning (1977:390) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] (bil. 16 s.31), CU 1976/77:18, rskr 1976/77:187
Ändring, SFS 1978:389
Rubrik: Förordning (1978:389) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barn- familjer
Omfattning: ändr. 5, 7, 10 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] (bil. 16 s. 27), CU 1977/78:27, rskr 1977/78:264
Ändring, SFS 1979:227
Rubrik: Förordning (1979:227) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barn- familjer
Omfattning: ändr. 5, 10, 13 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 16 s. 39), CU 1978/79:26, rskr 1978/79:250
Ändring, SFS 1980:295
Rubrik: Förordning (1980:295) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer
Omfattning: ändr. 5, 6, 10–12 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] (bil. 16 s. 90), bet. 1979/80:CU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:211
Ändring, SFS 1981:337
Rubrik: Förordning (1981:337) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer
Omfattning: ändr. 5–7, 9, 10, 12, 18 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] (bil. 16 s. 66), CU 1980/81:29, rskr 1980/81:244
Ändring, SFS 1982:671
Rubrik: Förordning (1982:671) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer
Omfattning: ändr. 4–6, 10 §§; ny 6 a §
Ändring, SFS 1983:1027
Rubrik: Förordning (1983:1027) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 1984‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 9 s. 73), bet. 1983/84:BoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:95
Ändring, SFS 1984:613
Rubrik: Förordning (1984:613) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer
Omfattning: ändr. 4–6 a §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:468
Rubrik: Förordning (1985:468) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostads- bidrag till barnfamiljer
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1986:139
Rubrik: Förordning (1986:139) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer
Omfattning: upph. 17 a §; ändr. 5, 8, 17, 20 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 13 s. 70), bet. 1985/86:BoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:132
Ändring, SFS 1987:818
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman