: : :

Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån

» Läs förordningen (1976:260) om hyresförlustlån

Förarbeten till SFS 1976:260 :
Jfr prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 14 p. B 5, IV:11), CU 1975/76:22, rskr 1975/76:276

Ändringar i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån

Förordning (1976:260) om hyresförlustlån
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 14 p. B 5, IV:11), CU 1975/76:22, rskr 1975/76:276
Upphävd: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:167
Rubrik: Förordning (1977:167) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] (bil. 16 s. 120), CU 1976/77:18, rskr 1976/77:187
Ändring, SFS 1978:394
Rubrik: Förordning (1978:394) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlust- lån
Omfattning: ändr. 2–4, 11–13, 18, 20–22 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] (bil. 16 s. 38, 169), CU 1977/78:27, rskr 1977/78:264, prop. 1977/78:93 om riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:28, rskr 1977/78:265
Ändring, SFS 1979:226
Rubrik: Förordning (1979:226) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlust- lån
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 16 s. 118), CU 1978/79:26, rskr 1978/79:250
Ändring, SFS 1981:190
Rubrik: Förordning (1981:190) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ändring, SFS 1982:540
Rubrik: Förordning (1982:540) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1988:309
Rubrik: Förordning (1988:309) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
Omfattning: ändr. 2, 16, 23, 24, 26, 27 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.13 s.26), bet. 1987/88:BoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:579
Rubrik: Förordning (1989:579) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:863
Rubrik: Förordning (1989:863) om ändring i förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1929
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman