: : :

Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

» Läs förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

Förarbeten till SFS 1976:257 :
Jfr prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 14 p. IV:11), CU 1975/76:22, rskr 1975/76:276

Ändringar i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

Förordning (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 14 p. IV:11), CU 1975/76:22, rskr 1975/76:276
Upphävd: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1978:386
Rubrik: Förordning (1978:386) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för för- värv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:93 om riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:28, rskr 1977/78:265
Ändring, SFS 1980:575
Rubrik: Förordning (1980:575) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för för- värv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1983:1028
Rubrik: Förordning (1983:1028) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1985:458
Rubrik: Förordning (1985:458) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:90 om ändrade former för finansiering av bostadslån m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], (bil. 1), bet. 1983/84:BoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:303, prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 13 s. 46), bet. 1984/85:BoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:230
Ändring, SFS 1986:713
Rubrik: Förordning (1986:713) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 1986‑11‑15
Ändring, SFS 1988:303
Rubrik: Förordning (1988:303) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.13 s.21), bet. 1986/87:BoU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1987/88:10, rskr 1986/87:93, 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:862
Rubrik: Förordning (1989:862) om ändring i förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1929
Rubrik: Förordning (1991:1929) om upphävande av vissa förordningar om statligt låne- och bidragsstöd för bostadsändamål
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman