: : :

Lagen (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet

» Läs lagen (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet

Förarbeten till SFS 1976:230 :
prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 2 p. 5), InU 1975/76:34 (p. 2), rskr 1975/76:168

Förarbeten till lagen (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet och ändringar i lagen

Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 2 p. 5), InU 1975/76:34 (p. 2), rskr 1975/76:168
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman