: : :

Lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

» Läs lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

Förarbeten till SFS 1976:225 :
prop. 1975/76:158 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1975/76:48, rskr 1975/76:290

Förarbeten till lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxering för bidrag till stadshypoteksförening m.m. och ändringar i lagen

Lag (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1976:1033
Rubrik: Lag (1976:1033) om ändring i lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxering för bidrag till stadshypoteksförening m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., m.m.
Ändring, SFS 1992:706
Rubrik: Lag (1992:706) om ändring i lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxering för bidrag till stadshypoteksförening m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:119 om ombildning av Stadshypotek, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Ändring, SFS 1994:1212
Rubrik: Lag (1994:1212) om upphävande av lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman