: : :

Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

» Läs lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

Förarbeten till SFS 1976:19 :
prop. 1975/76:3 med förslag till lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:14, rskr 1975/76:22

Förarbeten till lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott och ändringar i lagen

Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ändring, SFS 1978:100
Rubrik: Förordning (1978:100) om ikraftträdande av lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1996:1638
Rubrik: Lag (1996:1638) om ändring i lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman