: : :

Lagen (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet

» Läs lagen (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet

Förarbeten till SFS 1976:173 :
SäU 1975:2, kskr 1975:37, prop. 1975/76:97 med förslag till lag om gemensamt nattvardsfirande mellan kyrkan och andra kristna samfund i landet [ pdf|Ikon för riksdagen ], KrU 1975/76:31, rskr 1975/76:207

Förarbeten till lagen (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet och ändringar i lagen

Lag (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet
Departement: Civildepartementet KY
Förarbeten: SäU 1975:2, kskr 1975:37, prop. 1975/76:97 med förslag till lag om gemensamt nattvardsfirande mellan kyrkan och andra kristna samfund i landet [ pdf|Ikon för riksdagen ], KrU 1975/76:31, rskr 1975/76:207
Upphävd: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1990:304
Rubrik: Lag (1990:304) om upphävande av lagen (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet
Omfattning: upph.
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:101 om vissa kyrkliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:278
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman