: : :

Lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

» Läs lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Förarbeten till SFS 1976:157 :
prop. 1975/76:84 med förslag till lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:28, rskr 1975/76:222

Förarbeten till lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen och ändringar i lagen

Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A
Upphävd: 2007‑07‑02
Ändring, SFS 1976:266
Rubrik: Förordning (1976:266) om ikraftträdande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1979:303
Rubrik: Lag (1979:303) om ändring i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.
Förarbeten: prop. 1978/79:131 om ADB i arbetsförmedlingen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:AU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:304
Ändring, SFS 1979:621
Rubrik: Förordning (1979:621) om ändring i förordningen (1976:266) om ikraftträdande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 1976:266
Ändring, SFS 1984:425
Rubrik: Lag (1984:425) om ändring i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1991:305
Rubrik: Lag (1991:305) om ändring i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 2007:396
Rubrik: Lag (2007:396) om upphävande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman