: : :

Kommittéförordning (1976:119)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittéförordning (1976:119)

» Läs kommittéförordning (1976:119)

Ändringar i kommittéförordning (1976:119)

Kommittéförordning (1976:119)
Departement: Statsrådsberedningen
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1977:438
Rubrik: Förordning (1977:438) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ny 19 §
Ändring, SFS 1978:85
Rubrik: Förordning (1978:85) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 5, 16, 18 §§
Ändring, SFS 1978:911
Rubrik: Förordning (1978:911) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 13, 15 §§
Ändring, SFS 1981:307
Rubrik: Förordning (1981:307) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1982:37
Rubrik: Förordning (1982:37) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 5 §; omtryck
Ändring, SFS 1986:1132
Rubrik: Förordning (1986:1132) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:1384
Rubrik: Förordning (1986:1384) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:280
Rubrik: Förordning (1987:280) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 6, 14 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1991:449
Rubrik: Förordning (1991:449) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1474
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman