: : :

Förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare

» Läs förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare

Ändringar i förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare

Förordning (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1979:883
Rubrik: Förordning (1979:883) om ändring i förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare och förmyndare
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:1210
Rubrik: Förordning (1981:1210) om ändring i förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare och förmyndare
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1988:1353
Rubrik: Förordning (1988:1353) om ändring i förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare och förmyndare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1–4 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:382
Rubrik: Förordning (1995:382) om ändring i förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman