: : :

Lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

» Läs lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten till SFS 1976:1090 :
prop. 1975/76:162 med förslag till lag om alkoholutandningsprov [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:94

Förarbeten till lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov och ändringar i lagen

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Departement: Justitiedepartementet Å
Förarbeten: prop. 1975/76:162 med förslag till lag om alkoholutandningsprov [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:94
Ändring, SFS 1978:93
Rubrik: Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:304
Rubrik: Lag (1982:304) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:334
Rubrik: Lag (1982:334) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1985:196
Rubrik: Lag (1985:196) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1989:393
Rubrik: Lag (1989:393) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1465
Rubrik: Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: upph. 3 §; nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 2004:522
Rubrik: Lag (2004:522) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:123 Järnvägslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2008:324
Rubrik: Lag (2008:324) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:296
Rubrik: Lag (2010:296) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:509
Rubrik: Lag (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1014
Rubrik: Lag (2010:1014) om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 § i 2010:509
Förarbeten: bet. 2009/10:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:386 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman