: : :

Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

» Läs lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Förarbeten till SFS 1976:108 :
prop. 1975/76:98 med förslag till lag om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:12, rskr 1975/76:162

Förarbeten till lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet och ändringar i lagen

Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1977:127
Rubrik: Förordning (1977:127) om ikraftträdande av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1988:258
Rubrik: Lag (1988:258) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1976:108
Ikraft: 1988‑09‑01
Ändring, SFS 1988:917
Rubrik: Förordning (1988:917) om ikraftträdande av lagen (1988:258) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1988:258
Ikraft: 1988‑09‑01
Ändring, SFS 1988:1220
Rubrik: Lag (1988:1220) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989‑04‑01
Ändring, SFS 1989:68
Rubrik: Förordning (1989:68) om ikraftträdande av lagen (1988:1220) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1988:1220
Ändring, SFS 2014:920
Rubrik: Lag (2014:920) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2015‑01‑10 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman