: : :

Förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle

» Läs förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle

Ändringar i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle

Förordning (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1979:672
Rubrik: Förordning (1979:672) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 12 §§; ny 8 a §
Ändring, SFS 1980:771
Rubrik: Förordning (1980:771) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 8, 8 a, 13 §§
Ändring, SFS 1981:1039
Rubrik: Förordning (1981:1039) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1983:102
Rubrik: Förordning (1983:102) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1983‑03‑29
Ändring, SFS 1983:627
Rubrik: Förordning (1983:627) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 4, 9, 11 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1987:286
Rubrik: Förordning (1987:286) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 5–7 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1084
Rubrik: Förordning (1988:1084) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1987/88:90 om energipolitik inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:40, rskr 1987/88:373, 1987/88:375
Ändring, SFS 1989:322
Rubrik: Förordning (1989:322) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1, 4, 7, 16 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373. prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1989:721
Rubrik: Förordning (1989:721) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ny övergångsbest. till 1989:322
Ikraft: 1989‑09‑01
Ändring, SFS 1991:1630
Rubrik: Förordning (1991:1630) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:873
Rubrik: Förordning (1992:873) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1047
Rubrik: Förordning (1992:1047) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1358
Rubrik: Förordning (1994:1358) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1604
Rubrik: Förordning (1994:1604) om ändring i förordningen (1976;1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:292
Rubrik: Förordning (1995:292) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1099
Rubrik: Förordning (1996:1099) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 5, 16 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: EGTL074/93 s81
CELEX-nr: 393L0012 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:477
Rubrik: Förordning (1998:477) om ändring i förordningen (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:946
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman