: : :

Lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

» Läs lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

Förarbeten till SFS 1976:1054 :
prop. 1976/77:3 om åtgärder för att motverka negativa effekter av svavelutsläpp [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1976/77:4, rskr 1976/77:24

Förarbeten till lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle och ändringar i lagen

Lag (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:3 om åtgärder för att motverka negativa effekter av svavelutsläpp [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1976/77:4, rskr 1976/77:24
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1034
Rubrik: Lag (1988:1034) om ändring i lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1989:321
Rubrik: Lag (1989:321) om ändring i lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 3, 5, 7 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman