: : :

Förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

» Läs förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Ändringar i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1977‑01‑01
Ändring, SFS 1977:1049
Rubrik: Förordning (1977:1049) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1978:822
Rubrik: Förordning (1978:822) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§; ny 7 a §
Ändring, SFS 1984:804
Rubrik: Förordning (1984:804) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1984‑12‑01
Ändring, SFS 1990:1172
Rubrik: Förordning (1990:1172) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m
Omfattning: ändr. 7 a, 9 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1994:508
Rubrik: Förordning (1994:508) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§; ny 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1937
Rubrik: Förordning (1994:1937) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7 a §§; omtryck
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1999:898
Rubrik: Förordning (1999:898) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:921
Rubrik: Förordning (2004:921) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman