: : :

Förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

» Läs förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

Ändringar i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1976:961
Rubrik: Förordning (1976:961) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 3, 8, 23 §§
Ändring, SFS 1978:684
Rubrik: Förordning (1978:684) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 19 §; ny 19 a §
Ändring, SFS 1979:599
Rubrik: Förordning (1979:599) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1981:713
Rubrik: Förordning (1981:713) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1982:804
Rubrik: Förordning (1982:804) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:860
Rubrik: Förordning (1982:860) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1985:1074
Rubrik: Förordning (1985:1074) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 1986‑02‑01
Ändring, SFS 1986:67
Rubrik: Förordning (1986:67) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1986‑03‑11
Ändring, SFS 1987:1089
Rubrik: Förordning (1987:1089) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 19, 23, 24 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1990:848
Rubrik: Förordning (1990:848) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 19 a, 26 §§
Ikraft: 1990‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1311
Rubrik: Förordning (1991:1311) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 a, 20, 21, 23, 24, 25, 27 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:618
Rubrik: Förordning (1992:618) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1248
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman