: : :

Förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

» Läs förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

Ändringar i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1979:381
Rubrik: Förordning (1979:381) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §
Ändring, SFS 1987:1144
Rubrik: Förordning (1987:1144) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: nuvarande 1–3 kap betecknas 2–4 kap; ändr. 4 kap 3 §; nytt 1 kap; omtryck
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:477
Rubrik: Förordning (1988:477) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1992:904
Rubrik: Förordning (1992:904) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1999:363
Rubrik: Förordning (1999:363) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: upph. 4 kap 5 §; ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 11 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2001:809
Rubrik: Förordning (2001:809) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2008:1224
Rubrik: Förordning (2008:1224) om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 2 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman