: : :

Förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

» Läs förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Ändringar i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Departement: Kommunikationsdepartementet
Upphävd: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1986:376
Rubrik: Förordning (1986:376) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 10–12 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 8), bet. 1985/86:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:136
Ändring, SFS 1991:1718
Rubrik: Förordning (1991:1718) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 4, 11 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:964
Rubrik: Förordning (1992:964) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1992‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1395
Rubrik: Förordning (1992:1395) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:185
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman