: : :

Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

» Läs lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten till SFS 1975:689 :
prop. 1975:78 om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:212

Förarbeten till lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare och ändringar i lagen

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AI
Ändring, SFS 1976:609
Rubrik: Lag (1976:609) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1980:229
Rubrik: Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:105
Rubrik: Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:90 om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1986:49
Rubrik: Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986‑04‑01
Ändring, SFS 1999:937
Rubrik: Lag (1999:937) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2004:807
Rubrik: Lag (2004:807) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:418
Rubrik: Lag (2009:418) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2013:664
Rubrik: Lag (2013:664) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013‑10‑01
CELEX-nr: 32010L0064 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman