: : :

Lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

» Läs lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Förarbeten till SFS 1975:688 :
prop. 1975:78 om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:212

Förarbeten till lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning och ändringar i lagen

Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring, SFS 1986:654
Rubrik: Lag (1986:654) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1993:1623
Rubrik: Lag (1993:1623) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1994‑04‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 2010:508
Rubrik: Lag (2010:508) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman