: : :

Marknadsföringslagen (1975:1418)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Marknadsföringslagen (1975:1418)

» Läs marknadsföringslagen (1975:1418)

Förarbeten till SFS 1975:1418 :
prop. 1975/76:34 med förslag till marknadsföringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1975/76:14, rskr 1975/76:108

Förarbeten till marknadsföringslagen (1975:1418) och ändringar i lagen

Marknadsföringslag (1975:1418)
Departement: Civildepartementet KONS
Förarbeten: prop. 1975/76:34 med förslag till marknadsföringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1975/76:14, rskr 1975/76:108
Upphävd: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1976:55
Rubrik: Lag (1976:55) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Mot. 1975/76:1753, NU 1975/76:27, rskr 1975/76:166
Ändring, SFS 1976:292
Rubrik: Förordning (1976:292) om ikraftträdande av marknadsföringslagen (1975:1418) och lagen (1976:55) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1975:1418 och 1976:55
Ändring, SFS 1980:233
Rubrik: Lag (1980:233) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: upph. 21 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:714
Rubrik: Lag (1982:714) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ny 23 §
Förarbeten: prop. 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU45 [ pdf ], rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:1166
Rubrik: Lag (1982:1166) om upphävande av lagen (1982:714) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: upph. 1982:714
Ändring, SFS 1984:424
Rubrik: Lag (1984:424) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1985:214
Rubrik: Lag (1985:214) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1985:719
Rubrik: Lag (1985:719) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:110 om konsumenttjänstlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:344
Ändring, SFS 1985:925
Rubrik: Lag (1985:925) om upphävande av lagen (1985:719) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: upph. 1985:719
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:213 om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:25
Ändring, SFS 1985:926
Rubrik: Lag (1985:926) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:213 om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:25
Ändring, SFS 1988:1605
Rubrik: Lag (1988:1605) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:23 om produktsäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:61
Ändring, SFS 1992:1361
Rubrik: Lag (1992:1361) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 384L0450 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1361
Ändring, SFS 1995:450
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman