: : :

Trafikskadelagen (1975:1410)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Trafikskadelagen (1975:1410)

» Läs trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten till SFS 1975:1410 :
prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113

Förarbeten till trafikskadelagen (1975:1410) och ändringar i lagen

Trafikskadelag (1975:1410)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1976:340
Rubrik: Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: prop. 1975/76:181 om ändring i vägtrafikbeskattningen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Ändring, SFS 1976:358
Rubrik: Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:196 med förslag till lag om motortävlingsförsäkring, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Ändring, SFS 1977:949
Rubrik: Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 33 § betecknas 34 §; ändr. 6, 31, 32 §§; ny 33 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1977/78:16 om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:26
Ändring, SFS 1978:91
Rubrik: Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1978:452
Rubrik: Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1977/78:137 om vissa yrkestrafikfrågor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:TU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:365
Ändring, SFS 1978:455
Rubrik: Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1978:452
Ändring, SFS 1980:40
Rubrik: Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 6, 17 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:9 om konsumentförsäkringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:127
Ändring, SFS 1980:1140
Rubrik: Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: prop. 1980/81:38 om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:92
Rubrik: Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1980:1140
Ändring, SFS 1981:820
Rubrik: Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 29 §
Ändring, SFS 1981:1197
Rubrik: Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1983:309
Rubrik: Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 5, 16, 24, 31–34 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:107 om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:289
Ändring, SFS 1985:194
Rubrik: Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 12, 20 §§
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1251
Rubrik: Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:876
Rubrik: Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1246
Rubrik: Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 § i 1988:876
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:45 om höjning av ansvarsbeloppet vid trafikskador [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:18
Ändring, SFS 1989:701
Rubrik: Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 34 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1990:152
Rubrik: Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 12, 20 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1198
Rubrik: Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1991:304
Rubrik: Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1121
Rubrik: Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8, 20 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:302
Rubrik: Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:303
Rubrik: Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Ändring, SFS 1993:1307
Rubrik: Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 24 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 388L0357 [ pdf ] 390L0618 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1381
Rubrik: Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: upph. 8 a § i 1992:1121
Ändring, SFS 1993:1382
Rubrik: Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 35 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1383
Rubrik: Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
CELEX-nr: 388L0357 [ pdf ] 390L0618 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1384
Rubrik: Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1993:303
Ändring, SFS 1993:1606
Rubrik: Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av SFS 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1994:43
Rubrik: Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1994:1731
Rubrik: Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:785
Rubrik: Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01
CELEX-nr: 392L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1185
Omfattning: ikrafttr. av SFS 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1998:296
Rubrik: Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:382
Rubrik: Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:266
Rubrik: Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 18, 28, 31 §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:187
Ändring, SFS 2001:562
Rubrik: Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:734
Rubrik: Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2002:343
Rubrik: Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §; ändr. nya 33, 34 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
Ikraft: 2003‑01‑20 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:238, EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:1
Rubrik: Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§
Ändring, SFS 2005:113
Rubrik: Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:1126
Rubrik: Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:560
Rubrik: Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 30 §§
Ikraft: 2006‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:333
Rubrik: Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
CELEX-nr: 32005L0014 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:461
Rubrik: Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2010:972
Rubrik: Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 2010:1220
Rubrik: Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2050
Rubrik: Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2013:1089
Rubrik: Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31, 34 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:609
Rubrik: Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:667
Rubrik: Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:184
Rubrik: Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 20 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman