: : :

Förordningen (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

» Läs förordningen (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Förarbeten till SFS 1975:1393 :
Jfr prop. 1974:119 angående godkännande av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrade av skatteflykt beträffande inkomstskatter [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:37, rskr 1974:232

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman