: : :

Aktiebolagsförordning (1975:1387)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Aktiebolagsförordning (1975:1387)

» Läs aktiebolagsförordning (1975:1387)

Ändringar i aktiebolagsförordning (1975:1387)

Aktiebolagsförordning (1975:1387)
Departement: Justitiedepartementet L1
Upphävd: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 1976:932
Rubrik: Förordning (1976:932) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 50 §§
Ändring, SFS 1977:1191
Rubrik: Förordning (1977:1191) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 10, 20, 51, 52 §§
Ändring, SFS 1978:667
Rubrik: Förordning (1978:667) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ändring, SFS 1979:62
Rubrik: Förordning (1979:62) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ändring, SFS 1980:421
Rubrik: Förordning (1980:421) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:114
Rubrik: Förordning (1981:114) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 17, 44 §§; ny 18 §, rubr. närmast före nya 18 §
Ändring, SFS 1982:279
Rubrik: Förordning (1982:279) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ändring, SFS 1982:511
Rubrik: Förordning (1982:511) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 53 §
Ändring, SFS 1982:1047
Rubrik: Förordning (1982:1047) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 25 §
Ändring, SFS 1983:455
Rubrik: Förordning (1983:455) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 20, 52 §§
Ikraft: 1983‑06‑28 överg.best.
Ändring, SFS 1987:462
Rubrik: Förordning (1987:462) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2, 6, 11 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:926
Rubrik: Förordning (1987:926) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:980
Rubrik: Förordning (1987:980) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 31, 46 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:250
Rubrik: Förordning (1988:250) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1–3, 5–7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 42, 46 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1352
Rubrik: Förordning (1988:1352) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:481
Rubrik: Förordning (1989:481) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:804
Rubrik: Förordning (1990:804) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1990‑08‑01
Ändring, SFS 1990:1503
Rubrik: Förordning (1990:1503) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2, 20, 53 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1258
Rubrik: Förordning (1991:1258) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1991‑10‑01
Ändring, SFS 1992:60
Rubrik: Förordning (1992:60) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1992:801
Rubrik: Förordning (1992:801) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 52 §; nya 54 §, rubr. närmast före 54 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1255
Rubrik: Förordning (1992:1255) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: upph. 4, 33, 34, 35, 36 §§; ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 26, 37, 45, 47, 48, 52 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:686
Rubrik: Förordning (1993:686) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1216
Rubrik: Förordning (1993:1216) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 32, 52 §§; ny 44 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1339
Rubrik: Förordning (1993:1339) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2, 3, 25 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1339
Ändring, SFS 1994:74
Rubrik: Förordning (1994:74) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 20, 42, 50, 52, 54 §§
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:407
Rubrik: Förordning (1994:407) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1269
Rubrik: Förordning (1994:1269) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1994‑11‑01
Ändring, SFS 1994:1361
Rubrik: Förordning (1994:1361) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: upph. 29 §, rubr. närmast före 33 §; ändr. 2, 3, 7, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 48, 52, 54 §§; nya 4 §, rubr. närmast före 4, 5 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1829
Rubrik: Förordning (1994:1829) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: nya 19 a, 55 §, rubr. närmast före 55 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:112
Rubrik: Förordning (1995:112) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52, 54 §§, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1361
Ikraft: 1995‑02‑15
Ändring, SFS 1995:641
Rubrik: Förordning (1995:641) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: nya 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 1995‑06‑28
Ändring, SFS 1995:1634
Rubrik: Förordning (1995:1634) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: upph. 18 a, 42 §§, rubr. närmast före 18 a §; ändr. 19, 50, 53, 54, 55 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:361
Rubrik: Förordning (1996:361) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52, 53, 54 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1151
Rubrik: Förordning (1997:1151) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ny 52 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:198
Rubrik: Förordning (1998:198) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 3, 16 §§
Ikraft: 1998‑06‑01
Ändring, SFS 1998:422
Rubrik: Förordning (1998:422) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1365
Rubrik: Förordning (1998:1365) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 2, 3, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 30, 44, 44 a, 45, 52, 53 §§; nya 17 a, 18 a §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1510
Rubrik: Förordning (1998:1510) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:148
Rubrik: Förordning (1999:148) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2000:845
Rubrik: Förordning (2000:845) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 38 §§; ny 42 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1119
Rubrik: Förordning (2000:1119) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:893
Rubrik: Förordning (2001:893) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: nya 38 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 38 f, 38 g §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:963
Rubrik: Förordning (2001:963) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: nuvarande 19 a § betecknas 19 e §; ändr. 19 e, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 53, 55 §§; nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 24 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:964
Rubrik: Förordning (2001:964) om ändring i förordningen (2000:845) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1 § i 2000:845
Ändring, SFS 2004:37
Rubrik: Förordning (2004:37) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 52, 53 §§
Ikraft: 2004‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2004:334
Rubrik: Förordning (2004:334) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 44 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:349
Rubrik: Förordning (2004:349) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)
Omfattning: ändr. 1, 53 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:559
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman