: : :

Lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

» Läs lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Förarbeten till SFS 1975:1360 :
prop. 1975/76:18 om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:15, rskr 1975/76:122

Förarbeten till lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall och ändringar i lagen

Lag (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:18 om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:15, rskr 1975/76:122
Upphävd: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1976:1069
Rubrik: Lag (1976:1069) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 1977:81
Rubrik: Lag (1977:81) om ändring i lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1977:1096
Rubrik: Lag (1977:1096) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 1978:873
Rubrik: Lag (1978:873) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 1979:1075
Rubrik: Lag (1979:1075) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångs- åtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 1980:973
Rubrik: Lag (1980:973) om dels fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1981:1340
Rubrik: Lag (1981:1340) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 1982:1113
Rubrik: Lag (1982:1113) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 1983:998
Rubrik: Lag (1983:998) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1012
Rubrik: Lag (1984:1012) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:947
Rubrik: Lag (1985:947) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:1136
Rubrik: Lag (1986:1136) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1137
Rubrik: Lag (1987:1137) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1401
Rubrik: Lag (1988:1401) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:530
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman