: : :

Förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

» Läs förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Ändringar i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Departement: Justitiedepartementet Å
Ändring, SFS 1976:875
Rubrik: Förordning (1976:875) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 6, 21 §§
Ändring, SFS 1977:821
Rubrik: Förordning (1977:821) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ändring, SFS 1979:950
Rubrik: Förordning (1979:950) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1980:509
Rubrik: Förordning (1980:509) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 6, 14 §§
Ändring, SFS 1982:301
Rubrik: Förordning (1982:301) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:972
Rubrik: Förordning (1982:972) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1985:1063
Rubrik: Förordning (1985:1063) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 7, 9, 14 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1004
Rubrik: Förordning (1987:1004) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 14, 15 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:973
Rubrik: Förordning (1988:973) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑10‑01
Ändring, SFS 1988:1116
Rubrik: Förordning (1988:1116) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: upph. 1 §, rubr. före 1 §; nuvarande 2–12 §§ betecknas 1–11 §§; nya 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:70
Rubrik: Förordning (1989:70) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1990:488
Rubrik: Förordning (1990:488) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1708
Rubrik: Förordning (1991:1708) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitekanslern
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:910
Rubrik: Förordning (1994:910) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 5, 20 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:383
Rubrik: Förordning (1996:383) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 12, 13, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1460
Rubrik: Förordning (1996:1460) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:414
Rubrik: Förordning (1997:414) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:65
Rubrik: Förordning (1998:65) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:1304
Rubrik: Förordning (1998:1304) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8, 14, 15 §§
Ikraft: 1998‑12‑01
Ändring, SFS 1999:103
Rubrik: Förordning (1999:103) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:78
Rubrik: Förordning (2005:78) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 2005‑04‑01
Ändring, SFS 2007:974
Rubrik: Förordning (2007:974) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, den nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13, 20 §§; nya 11, 21 §§, rubr. närmast före 21 §; omtryck
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1794
Rubrik: Förordning (2010:1794) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1140
Rubrik: Förordning (2011:1140) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:464
Rubrik: Förordning (2013:464) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2016:310
Rubrik: Förordning (2016:310) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 2016‑06‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman