: : :

Terrängkörningslagen (1975:1313)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Terrängkörningslagen (1975:1313)

» Läs terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten till SFS 1975:1313 :
prop. 1975/76:67 med förslag till terrängkörningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1975/76:28, rskr 1975/76:130

Förarbeten till terrängkörningslagen (1975:1313) och ändringar i lagen

Terrängkörningslag (1975:1313)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:67 med förslag till terrängkörningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1975/76:28, rskr 1975/76:130
Ändring, SFS 1986:1249
Rubrik: Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1989:319
Rubrik: Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1991:303
Rubrik: Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:642
Rubrik: Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1991‑08‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1996:1551
Rubrik: Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:444
Rubrik: Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:436
Rubrik: Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman