: : :

Förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

» Läs förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Förarbeten till SFS 1975:1243 :
Jfr prop. 1975:102 med förslag till räntelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:234

Ändringar i förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Jfr prop. 1975:102 med förslag till räntelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:234
Upphävd: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2018:1166
Rubrik: Förordning (2018:1166) om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman