: : :

Förordningen (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

» Läs förordningen (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

Förarbeten till SFS 1975:1184 :
Jfr prop. 1975/76:40 med förslag om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:24, rskr 1975/76:73

Ändringar i förordningen (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:40 med förslag om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:24, rskr 1975/76:73
Upphävd: 1993‑08‑01
Ändring, SFS 1993:965
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman