: : :

Förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

» Läs förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förarbeten till SFS 1975:1157 :
Jfr prop. 1975:36 om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:125, prop. 1975/76:44 med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:15, rskr 1975/76:66

Ändringar i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1977:374
Rubrik: Förordning (1977:374) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ändring, SFS 1979:854
Rubrik: Förordning (1979:854) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:948
Rubrik: Förordning (1981:948) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1983:710
Rubrik: Förordning (1983:710) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1983:1069
Rubrik: Förordning (1983:1069) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:909
Rubrik: Förordning (1984:909) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: upph. 2, 3 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1987:84
Rubrik: Förordning (1987:84) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987‑05‑01
Ändring, SFS 1990:1519
Rubrik: Förordning (1990:1519) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1991‑03‑01
Ändring, SFS 1991:1322
Rubrik: Förordning (1991:1322) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1220
Rubrik: Förordning (1992:1220) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1052
Rubrik: Förordning (1995:1052) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §; ny 2 §
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1053
Rubrik: Förordning (2000:1053) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:877
Rubrik: Förordning (2002:877) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:427
Rubrik: Förordning (2003:427) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:884
Rubrik: Förordning (2004:884) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2010:272
Rubrik: Förordning (2010:272) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2017:81
Rubrik: Förordning (2017:81) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman