: : :

Lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror

» Läs lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror

Förarbeten till SFS 1975:1154 :
prop. 1975/76:49 med förslag till lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1975/76:22, rskr 1975/76:83

Förarbeten till lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror och ändringar i lagen

Lag (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:49 med förslag till lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1975/76:22, rskr 1975/76:83
Upphävd: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1978:765
Rubrik: Lag (1978:765) om ändring i lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1980:232
Rubrik: Lag (1980:232) om ändring i lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1993:581
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman